PORÓWNANIE SYSTEMÓW DREWNIANYCH


DDA-78

DDF-78

DDF-78 AL

DDR-78

DDF-92

DDF-92 AL

DDR-92

DDF-68

DDF-68 AL

DDR-68
PROFIL
Uszczelki w obwodzie 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Grubość profilu
(część drewniana)
78 mm 78 mm 78 mm 78 mm 92 mm 92 mm 92 mm 68 mm 68 mm 68 mm
KLAMKA
Rodzaj klamki aluminiowa biała lub brązowa aluminiowa biała lub brązowa aluminiowa biała lub brązowa aluminiowa biała lub brązowa aluminiowa biała lub brązowa aluminiowa biała lub brązowa aluminiowa biała lub brązowa aluminiowa biała lub brązowa aluminiowa biała lub brązowa aluminiowa biała lub brązowa
STANDARDOWY PAKIET SZYBOWY
Rodzaj pakietu 3-szybowy, 4x14x4x14x4 3-szybowy, 4x14x4x14x4 3-szybowy, 4x14x4x14x4 3-szybowy, 4x14x4x14x4 3-szybowy, 4x16x4x16x4 3-szybowy, 4x16x4x16x4 3-szybowy, 4x16x4x16x4 2-szybowy, 4x16x4 2-szybowy, 4x16x4 2-szybowy, 4x16x4
Współczynnik U szyby 0,6 W/m2K 0,6 W/m2K 0,6 W/m2K 0,6 W/m2K 0,5 W/m2K 0,5 W/m2K 0,5 W/m2K 1,0 W/m2K 1,0 W/m2K 1,0 W/m2K
Wypełnienie argonem https://oknower.pl https://oknower.pl https://oknower.pl https://oknower.pl https://oknower.pl https://oknower.pl https://oknower.pl https://oknower.pl https://oknower.pl https://oknower.pl
STANDARDOWE OKUCIE OBWIEDNIOWE
Rodzaj okucia Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard Standard
WYBRANE OKUCIA | Sprawdź na stronie z wyposażeniem opcjonalnym
Ukryte zawiasy https://oknower.pl https://oknower.pl https://oknower.pl https://oknower.pl https://oknower.pl https://oknower.pl https://oknower.pl https://oknower.pl https://oknower.pl https://oknower.pl
Najpierw uchył https://oknower.pl https://oknower.pl https://oknower.pl https://oknower.pl https://oknower.pl https://oknower.pl https://oknower.pl https://oknower.pl https://oknower.pl https://oknower.pl
WYBRANE ENERGOOSZCZĘDNE SZYBY SPECJALNE | Sprawdź na stronie z wyposażeniem opcjonalnym
3-szybowy pakiet 4/18/4/18/4
(Ug = 0,5 W/m2K)
https://oknower.pl https://oknower.pl https://oknower.pl https://oknower.pl https://oknower.pl https://oknower.pl https://oknower.pl https://oknower.pl https://oknower.pl https://oknower.pl
3-szybowy pakiet 44.4/14/4/14/4
(Ug = 0,6 W/m2K)
https://oknower.pl https://oknower.pl https://oknower.pl https://oknower.pl https://oknower.pl https://oknower.pl https://oknower.pl https://oknower.pl https://oknower.pl https://oknower.pl
3-szybowy pakiet 4/14/4/14/33.1
(Ug = 0,6 W/m2K)
https://oknower.pl https://oknower.pl https://oknower.pl https://oknower.pl https://oknower.pl https://oknower.pl https://oknower.pl https://oknower.pl https://oknower.pl https://oknower.pl
3-szybowy pakiet 44.2/12/6/12/6
(Ug = 0,7 W/m2K)
https://oknower.pl https://oknower.pl https://oknower.pl https://oknower.pl https://oknower.pl https://oknower.pl https://oknower.pl https://oknower.pl https://oknower.pl https://oknower.pl
4-szybowy pakiet 4/12/4/12/4/12/4
(Ug = 0,3 W/m2K)
https://oknower.pl https://oknower.pl https://oknower.pl https://oknower.pl https://oknower.pl https://oknower.pl https://oknower.pl https://oknower.pl https://oknower.pl https://oknower.pl

Legenda

https://oknower.pl DOSTĘPNE https://oknower.pl NIEDOSTĘPNE https://oknower.pl OPCJA
Podziel się