Facebook
logo
Salon w Jaśle oraz Krośnie
Masz pytanie? Zadzwoń!

Czy wymiana okien za darmo jest możliwa?

09 Kwietnia 2024

Wymiana starych, nieszczelnych okien na nowoczesne, energooszczędne modele to krok w kierunku zrównoważonego rozwoju oraz oszczędności finansowych dla gospodarstw domowych. Dla wielu osób jednak koszty związane z taką modernizacją mogą stanowić znaczący wydatek. Dlatego też programy dofinansowania, które wspierają wymianę starych okien na nowe, efektywne energetycznie, są niezwykle cenne. Takie inicjatywy promują ekologiczne rozwiązania oraz pomagają ograniczyć zużycie energii, przyczyniając się do walki ze zmianami klimatycznymi.

Wspieranie efektywności energetycznej i poprawa komfortu

Wymiana starych okien na nowe, energooszczędne modele może znacząco obniżyć rachunki za energię. Starsze okna często są nieszczelne, co powoduje ucieczkę ciepła z domu w okresie zimowym oraz dostęp do ciepła w okresie letnim. Nowoczesne okna zwiększają izolację termiczną, redukując straty energii i zapewniając bardziej stabilną temperaturę wewnątrz pomieszczeń. Dzięki temu zużycie energii ogrzewania lub chłodzenia może zostać znacząco zmniejszone, co przekłada się na obniżenie rachunków za prąd lub gaz.

Nowoczesne okna nie tylko przyczyniają się do oszczędności energetycznych, ale także poprawiają komfort mieszkalny. Dzięki lepszej izolacji termicznej, pomieszczenia są bardziej odporne na wahania temperatury zewnętrznej, co przekłada się na równomierne rozprowadzenie ciepła wewnątrz budynku. Dodatkowo, nowe okna mogą być wyposażone w dodatkowe funkcje, takie jak dźwiękoszczelność czy ochrona przed promieniowaniem UV, co zwiększa komfort użytkowania pomieszczeń.

 

Program Czyste Powietrze

Program Czyste Powietrze został uruchomiony w 2018 roku przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, jako odpowiedź na problem smogu i zanieczyszczenia powietrza w Polsce. Głównym celem programu jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzących z sektora ciepłowniczego oraz poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej. W ten sposób program wspiera walkę ze smogiem oraz przyczynia się do redukcji emisji gazów cieplarnianych, co jest istotne w kontekście globalnego ocieplenia i zmian klimatycznych.

 

Dofinansowanie do wymiany okien

W ramach Programu Czyste Powietrze, gospodarstwa domowe mogą ubiegać się o dofinansowanie do wymiany starych, nieszczelnych okien na nowoczesne, energooszczędne modele. Dofinansowanie to może pokryć część kosztów zakupu i montażu nowych okien, co znacząco zmniejsza obciążenie finansowe dla właścicieli nieruchomości. Nowe okna są projektowane z myślą o minimalizacji strat energii i zapewnieniu optymalnej izolacji termicznej, co przekłada się na niższe rachunki za ogrzewanie oraz mniejsze zużycie energii.

 

Czy dofinansowanie może wynieść 100%?

Stopień dofinansowania w Programie Czyste Powietrze może zależeć od kilku czynników, które mogą różnić się w zależności od konkretnego programu, regionu oraz aktualnych wytycznych instytucji zarządzającej programem. W Programie Czyste Powietrze mamy 3 poziomy dofinansowania:

Podstawowy poziom dofinansowania

  • osoby fizyczne, których roczny dochód wnioskodawcy poniżej 135 tys. zł.

Dla wymiany okien i drzwi, podstawowy poziom dofinansowania obejmuje osoby fizyczne o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 135 000 zł. Istotne jest, że w przypadku tego poziomu dochód jest brany pod uwagę wyłącznie w odniesieniu do beneficjenta końcowego, a nie jest dzielony na członków gospodarstwa domowego. Dochód wykazany w ostatnio złożonym zeznaniu podatkowym stanowi podstawę obliczenia podatku.

Dofinansowanie do 40%

 

Podwyższony poziom dofinansowania

  • miesięczny dochód do 1 894 zł/os. w gospodarstwie wieloosobowym lub miesięczny dochód do 2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym. 

Na poziomie podwyższonym dofinansowanie przysługuje osobom fizycznym, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego, wskazany w zaświadczeniu wydawanym na zasadach określonych w art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty: 1 894 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Dofinansowanie do 70%

 

Najwyższy poziom dofinansowania

  • miesięczny dochód do 1 090 zł/os. w gospodarstwie wieloosobowym,
  • miesięczny dochód do 1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym. 

Poziom najwyższego dofinansowania w Programie Czyste Powietrze dotyczy osób fizycznych, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego, nie przekracza określonych kwot: 1 090 zł w gospodarstwie wieloosobowym, 1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Dodatkowo, osoby te muszą mieć ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego.

Dofinansowanie do 100%

 

Więcej o Programie dowiecie się na stronie: https://czystepowietrze.gov.pl/wez-dofinansowanie/na-co-i-ile

wymiana okien dofinansowanie